Toshiba te llojeve te ndryshme, te gjitha bisnes, me kamera dhe pa kamera,windows XP ose Vista

© V . XHAURI  2013